Les nostres platges

Platja "Les cases"

La platja de Les Cases, va ser la primera platja d'arena que es va tindre a Xilxes, actualment es caracteritza per una petxina xicoteta, però molt agradable, ben protegida per una de les esculleres, fa que siga de baixa profunditat i apta per al bany amb xiquets. Al nord existeix una zona de graves, on també es pot gaudir d'aquesta mena de platja i que confromta amb el terme de Moncofa. De la platja de Les Cases, cal destacar la seua zona de pins, restes de jardins d'antigues casetes de primera línia de platja, i en l'ombra de la qual es realitzen activitats culturals i esportives a l'abric d'aquests pins. 

En ella es troba totalment senyalitzada i delimitada la zona natural on es troba una microreserva de flora autoctona com els lliris de mar o la Silene Cambedesii, plantes que estan en perill d'extinció. Així com lloc de nidament d'ocells de l'entorn com el Chorlitejo patinegro.

Tipus de platja: Urbana
Longitut: 532 m
Amplaria de mitja en baixa/plena mar: 55/52 m
Ocupació: Alta
Certificats: Bandera Blava. Q de qualidad

va_ES